Головна » Файли » Для учнів » Вишневецький В.О., українська мова та література

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
12.04.2017, 11:04

Складносурядне речення

Складносурядним називається речення, що складається з двох і більше простих речень, незалежних одне від одного.

Прості речення з'єднуються в складносурядні речення за змістом, за допомогою інтонації або сполучників: 1. Шумлять поля, палають жаром домни, в садах плоди звисають важко з віт (В. Сосюра). 2. У долинах співали струмки, і кожен з них мав свій голос (М. Стельмах). 3. Ліс одягався тоді у жовте й червоне листя, а сонце обертало його у золото і вогні (М. Коцюбинський).

Складносурядні речення зі сполучниками:

Єднальними (означають явища, що відбуваються одночасно чи послідовно): і, й, та (в значенні і), ні-ні, ані-ані.

Протиставними (означають явища, які чергуються, чи одне виключає інше): а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак.

Розділовими (означають одне явище, яке протиставляється іншому): або, чи, хоч, то ... то, чи ... чи, хоч ... хоч, або ... або.

Прості речення, що входять до складу складносурядного, відокремлюються одне від одного комами. Кома перед сполучниками і або та (в значенні і) не ставиться лише тоді, коли в складносурядному реченні є спільний другорядний член, що відноситься до обох простих речень: За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко). Вдалині поле ніби вогнем горить та річка виблискує на сонці.

Якщо в простих реченнях, з'єднаних сполучником і, говориться про швидку зміну подій або явищ, то між такими простими реченнями ставиться тире: Розчинив вікно — і весняна злива розірвала тишу.

Порядок синтаксичного розбору складносурядного речення

1. Вказати, що речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Визначити кількість частин у реченні, виділити граматичні основи у частинах складного речення, смислові зв'язки між ними.

3. Пояснити розділові знаки.

4. Розібрати кожне речення як просте.

5. Намалювати схему речення.

Зразок синтаксичного розбору складносурядного речення

В одну мить розсунувся простір і стали ближчі зорі (Ю. Мушкетик).

1. Речення складне, сполучникове, складносурядне.

2. Має дві граматичні основи: 1) простір розсунувся, 2) зорі стали ближчі; прості речення пов'язані між собою сполучником і (єднальний).

3. Кома не ставиться, тому що у них є спільний другорядний член речення, обставина часу: в одну мить.

4. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, повне; підмет — простір, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) — розсунувся, виражений дієсловом; розсунувся (коли?) в одну мить (обставина часу, виражена іменником із числівником).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, непоширене, повне: підмет — зорі, виражений іменником; присудок — стали ближчі, виражений дієсловом-зв'язкою стали й іменною частиною ближчі, присудок складений іменний.

5. [ ] і [].

 

Категорія: Вишневецький В.О., українська мова та література | Додав: vishnevetskiy1967
Переглядів: 506 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar