Головна » Файли » Для учнів » Вишневецький В.О., українська мова та література

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ
12.04.2017, 11:08

Складне речення з різними видами зв'язку

Складні речення із сурядним і підрядним зв'язком

Усі вдивлялись у зоряне небо, але ніхто нічого там не міг помітити, хоч журавлиний клекіт ставав усе виразнішим (А. Шиян).

[ ], але [ ], (хоч ...).

Речення із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком

Рожевий пил спадав, синіло все кругом, і коси золоті зоря вплітала в трави (В. Сосюра).

[],[], і [].

Мовчали зажурені поля, німувала насічена руб-цями-переметами дорога, тільки діброва, до якої він саме дійшов, пересварювалася з хуртовиною і вітром (М. Стельмах).

[],[],[..., (до якої...),].

У складних реченнях, що містять декілька простих речень, можуть бути різні види зв'язку: сурядний і підрядний, сполучниковий і безсполучниковий. Щоб правильно зрозуміти смисл такого складного речення, потрібно встановити, зі скількох простих речень воно складається і як вони пов'язані між собою:

Нехай серця не знають супокою,

Хай обганяють мрії часу біг,

І наша юність буде хай такою,

Щоб їй ніхто не заздрити не міг.

В. Симоненко.

Складне речення з різними видами зв'язку: сурядним і підрядним, сполучниковим і безсполучниковим, складається з трьох частин, з'єднаних безсполучниковим зв'язком і сполучником і; третя частина — складнопідрядне речення, у якому підрядне речення стоїть після головного і приєднується до нього сполучником щоб.

Часто сурядним зв'язком об'єднуються в складне речення такі частини, кожна з яких є складнопідрядним реченням: Є прадавні скарби, що намертво лежать у землі, і є живі скарби, що йдуть по землі від покоління до покоління, огортаючи глибинним чаром людську душу (М. Стельмах).

Дві частини чи більше, поєднані сурядним зв'язком, можуть мати спільну підрядну частину. Безсполучниковим зв'язком можуть поєднуватись частини, з яких одна чи кожна становлять собою складнопідрядні речення: Пекучий день, щебечуть птиці, де яворів шумлять ряди (В. Сосюра).

Можливі й інші комбінації видів зв'язку в складному реченні.

Сполучникові складні речення (складносурядні, складнопідрядні) і безсполучникові складні речення часто бувають синонімічними. Створюється можливість заміни одних речень іншими: сполучникових на безсполучниковій навпаки: 1.Поспішиш — людей насмішиш (Народна творчість). — Якщо поспішиш, то людей насмішиш. 2. Чітко чуть, як в мерзлу землю дрібно б'ють копита (М. Бажан). Чітко чуть: у мерзлу землю дрібно б'ють копита.

Взаємозаміна сполучникових і безсполучникових речень урізноманітнює виклад, робить його гнучким, виразним.

Розділові знаки між простими реченнями в складному з різними видами зв'язку

У складних реченнях із різними видами зв'язку вживаються такі самі розділові знаки, що і в складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових складних реченнях. Найчастіше в таких реченнях уживається кома: Мати вірила: земля усе знає, що думає чи говорить чоловік, вона може гніватись і бути доброю (М. Стельмах).

У реченнях, які складаються з кількох простих речень, можуть стояти поряд два сполучники або сполучник і сполучне слово. Між ними ставиться кома, якщо речення, котре приєднується другим сполучником, можна опустити:Брати Блаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, вони стануть в бою один до одного спинами (О. Гончар).Брати Блаженки шепотілися між собою, що вони стануть в бою один до одного спинами. Але:Верхів'ями дерев сичав вітер, а коли густа темрява оповила ліс, почав сіяти дощ (К. Гордієнко).

Між двома сурядними реченнями, поєднаними сполучниками і (й), та (і), якщо вони мають спільне підрядне, кома не ставиться: Коли він торкався смичком до струни скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В. Собко).

У реченнях зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком вживається двокрапка і тире: І досі ще тривожні й неспокійні у людства сни, бо знає світ: закінчуються війни, але існує стан війни (М. Ткач).

Порядок синтаксичного розбору складних речень з різними видами зв'язку

1. Встановити кількість частин (простих речень) у складному реченні.

2. Вказати види зв'язку в складному реченні: сполучниковий чи безсполучниковий, якщо сполучниковий,— сурядний чи підрядний.

3. Визначити смислові відношення між частинами, що входять до його складу.

4. Пояснити розділові знаки в складному реченні.

5. Розібрати кожну частину як складне речення.

6. Намалювати схему речення.

Зразок синтаксичного розбору складного речення з різними видами зв'язку

Спартак дізнався від неї, що прибула нова партія полонених і серед них є кілька студентів (О. Гончар).

1. Це речення складається з трьох простих речень.

2. У ньому сполучниковий вид зв'язку, між першим і другим реченням — підрядний, між другим і третім — сурядний.

3. Це складнопідрядне речення з однорідною підрядністю.

4. Між першим і другим реченнями ставиться кома, тому що між ними підрядний зв 'язок; між другим і третім реченнями кома не ставиться, тому що в них є спільне головне речення.

5. Перше речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — Спартак, виражений іменником; присудок (простий дієслівний) — дізнався, виражений дієсловом; дізнався (від кого?) від неї (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).

Друге речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — партія полонених, виражений словосполученням двох іменників; присудок (простий дієслівний) — прибула, виражений дієсловом; партія полонених(яка?) нова (узгоджене означення, виражене прикметником).

Третє речення: розповідне, неокличне, двоскладне, поширене, неповне; підмет — кілька студентів, виражений словосполученням числівника з іменником; присудок (простий дієслівний) — є, виражений дієсловом; є (серед кого?) серед них (непрямий додаток, виражений особовим займенником із прийменником у родовому відмінку).

Питання для самоконтролю

1. Які речення називаються складносурядними?

2. Розкажіть про засоби зв'язку простих речень у складносурядному.

3. Пригадайте правила розстановки розділових знаків у складносурядному реченні. Наведіть приклади.

4. У якому випадку не ставиться кома в складносурядному реченні?

5. На які види і підвиди поділяються складнопідрядні речення?

6. Які існують засоби зв' язку простих речень у складнопідрядному?

7. Чим відрізняються сполучні слова від сполучників? Які складнопідрядні речення творяться за допомогою сполучників і сполучних слів, а які — за допомогою тільки сполучників?

8. У яких складнопідрядних реченнях вживаються вказівні слова? Чим різняться сполучні і вказівні слова?

9. Чи є членами речення сполучники? Сполучні слова? Вказівні слова?

10. У творенні яких видів і підвидів складнопідрядних речень беруть участь однакові сполучники, ті самі сполучні слова? Як розрізняти їхні значення?

11. Яке речення називається складнопідрядним? З яких речень воно складається?

12. Які речення називаються підрядними означальними, а які — підрядними з'ясувальними? Наведіть приклади.

13. Назвіть види підрядних обставинних речень. Наведіть приклади.

14. Назвіть види супідрядних речень і речень з послідовною підрядністю. Наведіть приклади.

15. Які речення називаються безсполучниковими складними реченнями?

16. Якими зв'язками поєднуються частини безсполучникового складного речення?

17. Яка різниця між сполучниковими і безсполучниковими складними реченнями?

18. Які смислові відношення бувають між частинами безсполучникового складного речення? Наведіть приклади.

19. У чому полягають інтонаційні особливості безсполучникових складних речень? Назвіть різновиди інтонації і наведіть приклади.

20. Які розділові знаки вживаються у безсполучникових складних реченнях? Коли постановка розділових знаків залежить від інтонації?

21. У яких стилях мовлення вживаються безсполучникові складні речення?

22. Які речення називають складними з різними видами зв'язку?

23. Які розділові знаки вживаються в реченнях із різними видами зв'язку? Чим це пояснюється?

 

Категорія: Вишневецький В.О., українська мова та література | Додав: vishnevetskiy1967
Переглядів: 1396 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar