Головна » Файли » Для учнів » Вишневецький В.О., українська мова та література

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ. Займенник
[ Викачати з сервера (169.5 Kb) ] 12.04.2017, 10:24

Займенник

Займенник — це частина мови, яка вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.

Займенники відповідають на ті самі питання, що й:

— іменник: хто? що?

— прикметник: який?чий?

— числівник: скільки?

У словосполученні буває:

— головним словом: він хороший, ніхто з присутніх;

— залежним словом: ручка (чия?) моя; приїхати(з ким?) з ним.

У реченні може бути тим самим членом речення, що й іменник, прикметник, числівник.

Займенник — це частина мови, яка не називає предметів, але опосередковано вказує на них. Значення й зміст займенників конкретизуються тільки в контексті або виводяться із ситуації мовлення.

Розряди займенників за значенням

За лексичним значенням, граматичними ознаками та за морфологічним складом займенники поділяються на дев'ять розрядів:

Особові: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони.

Зворотний: себе.

Питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Відносні: хто, що, який, чий, котрий, скільки.

Неозначені: хтось, щось, будь-хто, будь-що, який-небудь, дещо, абиякий, хтозна-чий.

Заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки.

Присвійні: мій, твій, свій, наш, ваш, їхній.

Вказівні: той, цей, такий, стільки.

Означальні: весь, всякийі кожний, самий, сам, інший.

Особові займенники

Особові займенники вказують на особу, якій належить висловлювання (я), або на осіб, до яких вона себе відносить(ми), на одну особу або на певну кількість осіб, до яких звертаються (ти, ви), на особу чи предмет, про яких говорять(він, вона, воно, вони).

У зв'язку з цим розрізняють займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи.

Особові займенники мають граматичні значення відмінка й числа, а займенники він, вона, воно — ще й роду.

Особливістю відмінювання особових займенників є те, що вони в непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку: я — мене, він — його, вони — вас.

 

І особа

2 особа

Однина

Н.

я

ти

Р.

мене

тебе

Д.

мені

тобі

Зн.

мене

тебе

Ор.

мною

тобою

М.

...мені

...тобі

Множина

Н.

ми

ви

Р.

нас

вас

Д.

нам

вам

Зн.

нас

вас

Ор.

нами

вами

М.

...нас

...вас

 

3 особа

Однина

Множина

 

Чол. і середн. рід

Жін. рід

Н.

він, воно

вона

вони

Р.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Д.

йому

їй

їм

Зн.

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Ор.

ним

нею

ними,

М.

ньому (нім)

...ній

...них

Форми займенника третьої особи (він, вона, воно, вони) після прийменників уживаються з приставним н: до нього, за неї, з них. Орудний відмінок має форму з н і без прийменника: ним, нею, ними.

Зворотний займенник

Зворотний займенник лише один: себе. Особливість його полягає в тому, що він не має називного відмінка.


Присвійні займенникиЗворотний займенник себе вказує на відношення до суб'єкта дії і виступає в реченні в ролі додатка.

Присвійні займенники вказують на належність:

— першій особі однини (мій) або множини (наш);

— другій особі однини (твій) або множини (ваш);

— третій особі однини (його, її) або множини (їхній);

— будь-якій особі (свій).

Присвійні займенники відмінюються подібно до прикметників м'якої групи з основою на й.


Займенник їхній відмінюється як прикметник м'якої групи.Так само відмінюються займенники твій, свій. Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.

Питальні займенники

Питальні займенники використовуються для вираження запитань про особу чи предмет, їхню ознаку, кількість.

Вживаються питальні займенники для утворення питальних речень, а також як допоміжний засіб для встановлення відмінкової форми іменників (хто? що?), прикметників (який? чий? котрий?), числівників (скільки?).


Двоє хлопців, яким прийшла черга, кинулись у човен і зайняли місця на лаві (0. Копиленко). Народ, що вільним став, нікому не зломити (В. Сосюра). Навіть того, чиє життя минає в небі, цей степ вражає своїм безмежжям, блиском, сліпучістю (О. Гончар). Навряд чи може хто сказати, скільки було жертв голодомору.Займенники який, котрий відмінюються як прикметники твердої групи.

Відносні займенники

Відносні займенники звучать так само, як питальні, але вживаються не для вираження питання, а для зв'язку частин складного речення.

Відмінюються відносні займенники так само, як і питальні.

Заперечні займенники

Заперечні займенники утворюються додаванням префікса ні- до відносно-питальних: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки.

Заперечні займенники відмінюються як і питально-відносні, від яких вони утворені. У займенниках ніякий, нікотрийзмінюється місце наголосу: яки'й — нія'кий; котри'й — ніко'трий.

Заперечні займенники з ні пишуться разом. Але коли між ні та займенником вживається прийменник, то пишемо окремо — як три слова: ні з ким, ні перед чим, ні за яких (умов).

У непрямих відмінках займенники ніхто, ніщо можуть мати різний наголос — на твірному займеннику або на префіксі. Ці форми мають різне значення: нічо'го не сказав (промовчав) — ні'чого було сказати (не можна було заперечити); ніко'му не казати (зберігати таємницю) — ні'кому казати (намає кому казати).

Неозначені займенники

Неозначені займенники утворюються додаванням до питально-відносних займенників префіксів де- (дехто, деякий),аби- (абихто, абичий), будь- (будь-що, будь-який), хтозна- (хтозна-хто) або суфіксів -сь (хтось, щось), -небудь(скільки-небудь, чий-небудь).

Неозначені займенники відмінюються так само, як питально-відносні, від яких вони утворені.

У неозначених займенниках префікси будь-, казна-, хтозна- та суфікс -небудь пишуться через дефіс, а префіксиде-, аби- та постфікс -сь (-ся-) разом.

Якщо неозначені займенники префіксального творення вживаються з прийменником, то прийменник ставиться після префіксів і все сполучення пишеться як три слова: аби з чим, де на чому, будь для кого.

Вказівні займенники

До вказівних займенників належать цей, той, такий, стільки.

Займенники той і такий відмінюються так, як прикметники твердої групи, цей — як прикметник м'якої групи в однині та як прикметник твердої групи — у множині.

Займенник стільки змінюється лише за відмінками.

Означальні займенники

До означальних належать займенники сам (самий), весь (увесь, ввесь), кожний (кожен), інший.

Відмінюються вони подібно до прикметників: весь — як прикметники м'якої групи, решта — як прикметники твердої групи.


Складні займенники відмінюються лише в основній частині:

Відмінювання складних займенників

Абихто, абикого, абикому, абиким, аби на кому.

Абиякий, абиякого, абиякому, абияким, аби на якому.

Дехто, декого, декому, де з ким, де на кому (й де на кім), на декому.

Деякий, деякого, деяким, на деяких (і де на яких).

Котрийсь, котрогось, котромусь, котримсь, на котромусь.

Ніхто, нікого, нікому, ніким, ні на кому.

Ніякий, ніякого, ніякому, ніяким, ні на якому (й ні на якім).

Хто-небудь, кого-небудь, кому-небудь, ким-небудь, на кому-небудь.

Хтось, когось, комусь, кимсь (і кимось), на комусь.

Чийсь, чийогось, чийомусь, чиїмсь (і чиїмось), на чийомусь.

Що-будь, чого-будъ, чому-будъ, чим-будъ, на чому-будь.

Що-небудь, чого-небудь, чому-небудь, чим-небудь, на чому небудь.

Щось, чогось, чомусь, чимсь (і чимось), на чомусь.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке займенник? Чим відрізняються займенники від інших частин мови?

2. На які розряди діляться займенники? З якими частинами мови вони співвідносяться?

3. Які займенники називаються особовими?

4. Які особливості відмінювання особових займенників?

5. Який займенник називається зворотним? У чому його особливість?

6. Які займенники називаються присвійними? Як вони відмінюються?

7. Як відмінюються питально-відносні та неозначені займенники?

8. Як відмінюються означальні займенники?

9. Як відмінюються вказівні займенники?

10. Які займенники називаються неозначеними? Які з них пишуться разом, а які — через дефіс?

11. Які займенники називаються заперечними? Якими ознаками вони характеризуються?

Категорія: Вишневецький В.О., українська мова та література | Додав: vishnevetskiy1967
Переглядів: 384 | Завантажень: 12 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar