Головна » Файли » Для учнів » Вишневецький В.О., українська мова та література

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО МОРФОЛОГІЯ. Числівник
[ Викачати з сервера (111.5 Kb) ] 12.04.2017, 10:22

Числівник

Числівник — це значуща самостійна частина мови, яка позначає кількість предметів або їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? котрий? Числівники виділяються передусім своїми лексичними значеннями. Вони можуть означати:

а) число, числове математичне поняття: один, два, три, десять, сто, чотири шостих;

б) назви певної кількості предметів: три подруги, шість столів;

в) кількість, що складається з певного числа частин цілого: вісім десятих гектара, три цілих і чотири десятих тонни;

г) сукупність перелічуваних предметів або істот: четверо хлопців, десятеро друзів, шестеро саней;

ґ) порядок предметів при лічбі: перший номер, дванадцята година.

Числівники вживаються в усіх стилях мовлення.

Розряди числівників за значенням

За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні (відповідають на питання скільки?) іпорядкові (відповідають на питання котрий?).

Кількісні числівники змінюються тільки за відмінками, але не мають роду й числа, крім числівників один (який має форми родів — одна, одне і числа множини — одні), два (має форму жіночого роду дві), обидва (жіночий рід обидві),півтора (жіночий рід півтори).

Кількісні числівники, які означають число, бувають підметами й додатками:

Три і чотири — сім (підмет і присудок). Розділіть двадцять чотири на вісім (додатки).

Порядкові числівники змінюються за родами (четверта,четверте), числами (четвертий, четвертї), відмінками (четвертого, четвертої, четвертих).

Порядкові числівники виступають тими членами речення, що й прикметники, — означеннями, іменною частиною присудка, зрідка підметом, додатком чи обставиною.

Мій брат навчається у третьому класі (означення).

Тарас Шевченко народився тисяча вісімсот чотирнадцятого року (обставина).

На фініші наш спортсмен був п'ятим (присудок).

Сьоме січня — Різдво Христове за православним календарем (підмет).

Кількісні числівники

Кількісні числівники виражають кількісну характеристику предметів або абстрактне число. До кількісних числівників належать: власне кількісні, збірні, дробові, неозначено-кількісні.

Власне кількісні числівники означають цілі числа: чотири, сорок один, сто двадцять п'ять, тисяча, мільйон.

Збірні числівники означають певну кількість предметів як сукупність, як одне ціле: двоє, троє, шестеро, двадцятеро.

Збірні числівники поєднуються з іменниками — назвами осіб чоловічого роду (троє друзів, шестеро випускників), з іменниками середнього роду, що означають назви істот (двоє кошенят, семеро каченят) або предметів (четверо відер, восьмеро вікон); та з іменниками, які мають тільки форму множини (троє саней, четверо дверей). До збірних нележать числівники обидва, обидві, обоє.

Дробові числівники означають частину числа від цілого: три четвертих, сім восьмих, двадцять сотих.,

Неозначено-кількісні числівники — назви узагальнено-кількісних понять: багато, небагато, мало, немало, чимало, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят. Вони можуть поєднуватися з іменниками, що означають масу, речовину, збірні або узагальнені поняття: багато цукру, чимало клопоту, небагато роботи.

Групи числівників за будовою

За будовою числівники поділяються на прості, складні та складені.

Прості числівники складаються з однієї кореневої основи. До них належать:

— назви чисел першого десятка (один — десять), числівники сто, тисяча, мільйон, мільярд, нуль;

— числівники, утворені за допомогою суфікса -дцять: одинадцять, двадцять, тридцять;

— збірні числівники: двоє, одинадцятеро;

— неозначено-кількісні числівники: кілька, багато, немало;

— порядкові числівники, утворені від простих числівників: третій, сьомий, сотий. Складними називаються числівники, утворені від двох числівникових основ. До них належать:

— назви десятків: шістдесят, дев'яносто;

— назви сотень: триста, сімсот;

— збірні числівники (обидва, обидві), дробові (півтора), неозначено-кількісні (кількадесят, кількасот);

— порядкові числівники, утворені від складних кількісних: двохсотий, сімдесятий. Складені числівники складаються з кількох слів:

двадцять два, вісімдесят третій, тисяча дев'ятсот вісімдесят перший.

Морфологічні особливості кількісних числівників

1. Кількіснічислівники не мають категорії роду, числа, крім числівників один, два, обидва, півтора, тисяча, мільярд, нуль.

2. Числівник один має ознаки прикметника: змінюється за родами й числами (одна, одне, одні), відмінками (одного, одної).

3. Числівники два, обидва мають ознаки роду тільки в сполученні з іменниками у формі називного та знахідного відмінків: два ясени, дві берізки, але двох ясенів, двох берізок; обидва хлопчики, обидві квітки, обох хлопчиків, обох квіток.

4. Має форму жіночого роду й невідмінюваний числівник півтора (жіночий рід півтори).

5. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль мають форми роду, числа, змінюються за відмінками.

Уживання числівників з іменниками

1. Числівники два, три, чотири вживаються з іменниками чоловічого роду у формі називного відмінка множини та іменниками жіночого і середнього роду у формі родового відмінка однини: два учні, дві газети, два озера; три стільці, три школи, три поля; чотири уроки, чотири книги, чотири слова.

2. При дробових числівниках іменники мають форму родового відмінка однини: дві шостих метра, двох шостих метра, двом шостим метра...

3. Числівники півтора, півтори, півтораста вимагають від іменника форми родового відмінка: півтори години, півтора яблука, півтораста робітників.

4. Числівники від п'яти і далі у формі називного відмінка керують іменниками, вимагаючи від них форми родового відмінка множини: вісім будинків, тридцять сім учнів. У всіх інших відмінках маємо узгодження: восьми друзів, тридцятьма сімома учнями.

5. Зі складеним числівником іменник уживається в тій формі, якої вимагає останнє слово: триста двадцять одне дерево, сорок три столи, п'ята сторінка.

Відмінювання кількісних числівників

  1. Числівник один, одно (одне), одна відмінюється так:

 

Чол. і середн. рід

Жін. рід

Множина

Н.

один, одне (одно)

одна

одні

Р.

одного

однієї (одної)

одних

Д.

одному

одній

одним

Зн.

одне (одно)

одну

= Н. або Р.

Ор.

одним

однією (одною)

одними

М.

...одному (однім)

...одній

...одних

2. Інші кількісні числівники відмінюються в такий спосіб:

Н.

два, дві

три

чотири

Р.

двох

трьох

чотирьох

Д.

двом

трьом

чотирьом

Зн.

= Н. або P.

= Н. або P.

= Н.абоР

Ор.

двома

трьома

чотирма

М.

...двох

...трьох

...чотирьох

 

Н.

п'ять

шість

Р.

п'яти, п'ятьох

шести, шістьох

Д.

п'яти, п'ятьом

шести, шістьом

Зн.

п'ять або п'ятьох

шість або шістьох

Ор.

п'ятьма, п'ятьома

шістьма, шістьома

М.

...п'яти, п'ятьом

...шести, шістьох

 

Н.

сім

вісім

Р.

семи, сімох

восьми, вісьмох

Д.

семи, сімом

восьми, вісьмом

Зн.

сім або сімох

вісім або вісьмох

Ор.

сьома, сімома

вісьма, вісьмома

М.

...семи, сімох

...восьми, вісьмох

3. Як п'ять або шість відмінюються числівники дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, тридцять.

4. Складні числівники п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком:

Н.

п'ятдесят

Р.

п'ятдесяти, п'ятдесятьох

Д.

п'ятдесяти, п'ятдесятьом

Зн.

п'ятдесят або п'ятдесятьох

Ор.

п'ятдесятьма, п'ятдесятьома

М.

...п'ятдесяти, п'ятдесятьох

5. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот відмінюються за такими зразками:

Н.

двісті

п'ятсот

Р.

двохсот

п'ятисот

Д.

двомстам

п'ятистам

Зн.

двісті

п'ятсот

Ор.

двомастами

п'ятьмастами, п'ятьомастами

М.

...двохстах

...п'ятистах

6. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п'ятдесяти дев'яти (карбованців).

7. Числівники сорок, дев'яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням : сорока, дев'яноста, ста.

8. Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба (давня форма), три: двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом....

9. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох.

10. Збірні числівники четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом, п'ятьох, п'ятьом, шістьох, шістьом.

11. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники.

12. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п'ять: кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома.

Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюються як прикметники твердої групи: перший (перша, перше), другий, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, двадцятий, сотий, тисячний, мільйонний; числівник третій (третя, третє) відмінюється як прикметник м'якої групи.

2. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: вісімдесят восьмий, вісімдесят восьмого, тисяча дев'ятсот дев'яносто першого (року), у тисяча дев'ятсот тридцять дев'ятому (році).

Дробові числівники

Дробові числівники складаються з двох частин, перша з яких є кількісним числівником, а друга — порядковим, і відмінюються, відповідно, як кількісні й порядкові числівники: двом третім, трьома п'ятими; ділити на одну двадцяту.

Половина (1/2), третина (1/3), чверть (1/4) відмінюються як звичайні іменники.

Числівники півтора (карбованця, відра), півтори (тисячі), півтораста не відмінюються.

М'який знак у числівниках

М'який знак пишеться:

1. У кінці числівників п'ять, шість, дев'ять, десять, від одинадцяти до двадцяти та в числівнику тридцять.

2. У непрямих відмінках після літери, що позначає м'який приголосний, перед о та закінченням -ма: трьох, двадцятьох; трьома, двадцятьма.

3. У називному відмінку числівників від п'ятдесяти до вісімдесяти та від п'ятисот до дев'ятисот м'який знак не пишеться ні в середині, ні в кінці слова: п'ятдесят, вісімдесят.

4. У непрямих відмінках числівників, що позначають сотні, м'який знак вживається у їхній першій частині: трьохсот, трьомстам, трьомастами.

Правопис складних числівників

Разом пишуться:

а) складні кількісні числівники: одинадцять, п'ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам);

б) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев'ятисотий, тридцятисемитисячний, п'ятсоттридцятитисячний, двохсотий, шістдесятип'ятимільйонний, багатотисячний, кількамільйонний.

Окремо пишуться:

а) складені кількісні та порядкові числівники: тисяча п'ятсот тридцять вісім, тисяча дев'ятсот вісімдесят восьмий;

б) порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишуться окремо: три з половиною тисячний загін.

Через дефіс пишуться:

а) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний;

б) складні займенники з компонентами -будь, -не-будь, казна-, хтозна-: хтозна-скільки, скільки-небудь іт. ін.

Послідовність розбору числівника

1. Назва частини мови. Загальне значення.

2. Початкова форма (називний відмінок однини).

3. Розряд за значенням (кількісний чи порядковий; для кількісних — які числа позначає: власне цілі, збірні, дробові, неозначено-кількісні).

4. Морфологічні ознаки:

— група за складом (простий, складний чи складений);

— відмінок, рід та число (якщо є).

5. Синтаксична роль у словосполученні та реченні.

Зразок розбору числівника

Один у другого питає:

Нащо нас мати привела?

Т. Шевченко

1. Один — числівник, відповідає на питання скільки?, означає кількість предметів.

2. Початкова форма — один.

3. Кількісний, означає ціле число.

4. Простий, чоловічий рід, однина, називний відмінок.

5. У реченні виступає підметом.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення числівнику як частині мови.

2. Перелічіть розряди числівників за значенням.

3. Які числівники називаються кількісними? На які групи поділяються кількісні числівники?

4. Які числівники називаються порядковими?

5. Які є числівники за складом?

6. Яку роль виконують числівники в реченні?

7. Які числівники називаються простими?

8. Які числівники називаються складними?

9. Які числівники називаються складеними?

10. Розкажіть про вживання числівників з іменниками. Наведіть приклади.

11. Які особливості відмінювання числівників — назв десятків?

12. Які особливості відмінювання числівників — назв сотень?

13. Як відмінюються порядкові числівники?

14.Які особливості відмінювання дробових числівників?

Категорія: Вишневецький В.О., українська мова та література | Додав: vishnevetskiy1967
Переглядів: 602 | Завантажень: 12 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar