Учнівські науково-дослідницькі роботи в системі Малої академії наук

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК:

Матяш В. ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ТЕПЛОЄМНІСТЮ РІЗНИХ АГРЕГАТНИХ СТАНІВ РЕЧОВИНИ. Кер. Лазаренко А.С.

Антіпов І. УТВОРЕННЯ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КРАПЕЛЬ У В'ЯЗКИХ РІДИНАХ. Кер. Лазаренко А.С.

Овчаренко Г. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРОТІКАННЯ В’ЯЗКИХ РІДИН ВІД ФОРМИ ЖОЛОБА. Кер. Мартюшов В.Г.

Бочкарьов Р. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ СВІТЛОВОГО СПРИЙНЯТТЯ Кер. Лазаренко А.С.

Антіпов О. ТЕМПЕРАТУРА. НИЗЬКІ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛ Кер. Мартюшов В.Г.

Чуб Є. ЧОМУ ШВИДКІСТЬ СВІТЛА Є ФУНДАМЕНТАЛЬНОЮ ФІЗИЧНОЮ КОНСТАНТОЮ Кер. Лазаренко А.С.

Комендант О. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ ГРАФІВ. Кер. Борисенко Л.М., Кириченко С.І.

Стулій А.СИЛИ ТЕРТЯ ТА МЕХАНІЗМ ЇХНЬОГО ВИНИКНЕННЯ В ЗАДАЧАХ СТАТИКИ ТА ДИНАМІКИ.   Кер. Мартюшов В.Г.

Мірчев Є. ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ ПРОВІДНИКА НА ЙОГО ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ Кер. Лазаренко А.С.

Сидоренко Л. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІВ. Кер. Перунова Т.П.

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ:

АНГЛІЙСЬКА МОВА:

Матєва А. СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ І ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТАХ РІЗНИХ СТИЛІВ. Кер. Чумакова О.В.

Крижанівська В. ПРІЗВИСЬКА В АНГЛІЙСЬКІЙ, БОЛГАРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ. Кер. Мангова О.Я.

Станішевська Т. СЛЕНГ ЯК МОВНЕ ЯВИЩЕ В АНГЛІЙСЬКІЙ, БОЛГАРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ.  Кер. Мангова О.Я.

Мілєва В. АНГЛІЙСЬКІ ТА БОЛГАРСЬКІ АТРИБУТИВНІ ВІДНОШЕННЯ. Кер. Мангова О.Я.

Дімітрова О. ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ У ДЕТЕКТИВНО-РОМАНТИЧНІЙ МЕЛОДРАМІ ЗА МОТИВАМИ РОМАНУ У.КОЛЛІНЗА "ЖІНКА В БІЛОМУ". Кер. Ліщук К.В.

Мілєва В. АТРИБУТИВНІ ІМЕННИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ. Кер. Мангова О.Я.

Крижанівська В. СПОЛУЧУВАЛЬНА РОЛЬ КОМПОНЕНТІВ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Кер. Мангова О.Я.

Ракітянська О. АНГЛОМОВНА ШЕВЧЕНКІАНА. Кер. Марченко Ю.О.

Скоробогатько А. КАТЕГОРІЯ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ І БОЛГАРСЬКІЙ МОВАХ. Кер. Мангова О.Я.

ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ:

Пилаєва Ю. НА ВОЛШЕБНІХ СТРУНАХ ДУШИ. Кер. Томашкова Т.І.

Скотченко Д. ПОКЛИКАННЯ. ЗБІРКА ХУДОЖНІХ ТВОРІВ. Кер. Вишневецький В.О.

Стойчева Г. ЗА ВЕЛІННЯМ ДУШІ. Кер. Кравець В.В.

Кулик О.П. ВІДЛУННЯ СВІТІВ. Кер. Кравець В.В.

ЖУРНАЛІСТИКА:

Третяк В. СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗМІ. Кер. Дмитренко С.Ю.

Бурбело Д. СОФІЗМИ, МІФИ І ПАРАДОКСИ У МОВІ СУЧАСНОЇ ПРЕСИКер. Вишневецький В.О. 

Вишневецький Є. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ У МОВІ ТА МОВЛЕННІ. Кер. Вишневецький В.О.

УКРАЇНСЬКА МОВА:

Івашина Т. ДІАЛЕКТИЗМИ У ТВОРІ М.МАТІОС "СОЛОДКА ДАРУСЯ".   Кер. Вишневецький В.О.

ФОЛЬКЛОРИСТИКА:

Журавльова В. ІСТОРИЧНІ ТА ЛІРИЧНІ ПІСНІ БОЛГАР ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я У ПОРІВНЯННІ З ФОЛЬКЛОРОМ БОЛГАРІЇ. Кер. Колесник О.І.

Вишневецький Є. УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933 років. Кер. Вишневецький В.О.

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:

Бучакчийська В. R&B ПО-УКРАЇНСЬКИ. Кер. Семененко О.С.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА: 

Калаянова Є. ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПОЕМІ Ю.КЛЕНА "ПОЕПЛ ІМПЕРІЙ". Кер. Вишневецький В.О.

Єрмолаєва М. ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС ЛІНИ КОСТЕНКО. Кер. Вишневецький В.О.

Дудніченко В. ІВАН ДРАЧ: ЛІРИКА, ФІЛОСОФІЯ, ПОЛІТИКА. Кер.Вишневецький В.О.

Ліщук А. ХУДОЖНІ ФУНКЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР У ПОЕЗІЇ ЮРІЯ КЛЕНАКер. Вишневецький В.О.

Дудніченко В. ТРАДИЦІЙНІСТЬ І НОВАТОРСТВО ІДІОСТИЛЮ ЛІНИ КОСТЕНКОКер Вишневецький В.О.

Янчева О. ПОЕТИКА В.КОРНІЄНКА. Кер. Вишневецький В.О.

Дудніченко В. «ВУРДАЛАК» О.БУЗИНИ ТА ГЕНІЙ Т.ШЕВЧЕНКА.  Кер. Вишневецький В.О.

Калюжна А. МОДЕРНІЗМ І ПОСТМОДЕРНІЗМ: СПАДКОЄМНІСТЬ І ПРОТИСТОЯННЯ. Кер. Вишневецький В.О.

Матвієнко В. ПРОБЛЕМА МОДЕРНІЗМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ. Кер. Вишневецький В.О.

Калаянова Є. ЖАНР ПРИГОДНИЦЬКОЇ ПРОЗИ У НОВЕЛІСТИЦІ О.СЛІСАРЕНКА. Кер. Вишневецький В.О.

Войтенко М. ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ ПРОЗИ ВАЛ.ШЕВЧУКА. Кер. Колесник О.І.

Огієнко Ю. ТРАГІЗМ ДОЛІ ЖІНКИ В ПОЕМІ ШЕВЧЕНКА "КАТЕРИНА" ТА ТРАГЕДІЇ ГЕТЕ "ФАУСТ". Кер. Дмитнренко С.Ю.

Сичова О. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОСТІ ТА НАРОДНОЇ МОРАЛІ У ТВОРЧОМУ ДОРОБКУ В.СТУСА. Кер. Колесник О.І.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА:

Пилаєва Ю. ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Т.Г.ШЕВЧЕНКО НА РУССКИЙ ЯЗЫК. Кер. Томашкова Т.І.

 

ВІДДІЛЕННЯ БІОЛОГІЇ:

Гудкова А. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАНУ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА. Кер. Мормуль А.Л.

Гудкова А. АДАПТАЦІЙНО-РЕЗЕРВНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ УЧНІВ. Кер. Мормуль А.Л.

Лебедєва Х. ПРОФЕСІЙНЕ ЗДОРОВ'Я ВЧИТЕЛІВ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Кер. Мормуль А.Л.

Скулинець О. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА УЧНІВ. Кер. Мормуль А.Л.

Ніколенко В. ОСОБЛИВОСТІ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ПІДЛІТКА (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ УЧНІВ ПРИМОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ). Кер. Мормуль А.Л.

Скулинець О. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФЕНОТИПУ ОДНОЯЙЦЕВИХ БЛИЗНЮКІВ. Кер. Мормуль А.Л.

Боярко А. АНАЛІЗ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ. Кер. Мормуль А.Л.

Драгулов В. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ГОСТРОТИ ЗОРУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПРИМОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ. Кер. Мормуль А.Л.

Кислиця М. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СЕМИКЛАСНИКІВ ПРИМОРСЬКОГО ЛІЦЕЮ. Кер. Македонська Л.І.

Пилаєва Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКІВ М. ПРИМОРСЬК. Кер. Кулик П.В.

Дем'яненко І. РОЗРОБКА МЕТОДІВ РАННЬОГО ПРИЖИТТЄВОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ ОСЕТРОВИХ РИБ. Кер. Кулик П.В.

Кострикіна К. АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОДІ РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА ОТРИМАНОЇ ПРИ  ШТУЧНОМУ ВІДТВОРЕННІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я. Кер. Кулик П.В.

Кулик А. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БИЧКІВ У МАЛИХ РІЧКАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я. Кер. Кулик П.В.

Гогунська А. БОБИРЕЦЬ PETROLEUCISCUS BORYSTHENICUS (KESSLER, 1859) БАСЕЙНУ РІЧКИ ОБІТОЧНА. Кер. Кулик П.В.

Довгань К. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКАЗДОРОВ’Я ТА СОМАТИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ  ПРИМОРСЬКОГО  УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКОГО ЛІЦЕЮ. Кер. Кулик П.В.

Старинок Є. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДТВОРЕННЯ АЗОВСЬКИХ ОСЕТРОВИХ РИБ. Кер. Кулик П.В.

Топчій К. МЕДАКА – НОВИЙ ІНВАЗІЙНИЙ ВИД РИБ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я. Кер. Кулик П.В.

Ангеловська Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ЛУСКОКРИЛИХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Кер. Кулик П.В.

Катренко О. ПОПЕРЕДНІЙ ОПИС ЛИШАЙНИКІВ м. ПРИМОРСЬК. Кер. Кулик П.В.

Вельчева А. ЛІХЕНОФЛОРА м. ПРИМОРСЬК. Кер. Кулик П.В.

Кулик А. РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЙ ШТУЧНИХ РИФІВ-НЕРЕСТОВИЩ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БІОПРОДУКТИВНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я. Кер. Кулик П.В.

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ:

Козуб В. СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ УЧНІВ У ЛІЦЕЙСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Кер. Лазаренко Л.В.

Рудковська І. ОРДЕН ХРАМОВНИКІВ У КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. Кер. Новіков І.М.

Маркова О. НОГАЙЦІ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я 40-50рр. XIX ст. Кер. Димов К.С.

Гедіков В. СПОГАДИ ДІТЕЙ ВІЙНИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.  Кер. Димов К.С.

Гарсаллі Е. ФІЗЧНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ  Кер. Димов К.С.

Оленич Г. ПРИРЕЧЕНИЙ ГОВОРИТИ ПРАВДУ. Кер. Димов К.С.

Нестерова Н. СУДОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ. Кер. Димов К.С.

Кіосев О. РІЗНОКОЛЬОРОВИЙ ТЕРОР НА УКРАЇНІ Кер. Димов К.С.

Твереза Г.  «ВУРДАЛАК» Т.ШЕВЧЕНКО,  АБО В ЧОМУ ПРАВДА ІСТОРІЇ.  Кер. Димов К.С.

Штенгелова М. АНЕКДОТ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО. Кер. Димов К.С.

Самовідова Л.ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ В СІМ'Ї. Кер. Димов К.С.

Фоменко Б. ЮВЕНАЛЬНА ЮСТИЦІЯ В УКРАЇНІ. Кер. Димов К.С.

Зварич Є. УЧАСТЬ НАРОДУ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ.  Кер.Димов К.С.

Штенгелова К. ТВОРЧА БІОГРАФІЯ Д.ДОРОШЕНКА. Кер. Новиков І.М.

Івашина А. ГРАФ ОРЛОВ-ДЕНИСОВ - ЗАСНОВНИК ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ. Кер. Новіков І.М.

Расихіна М. ЕТНІЧНИЙ СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я НАПРИКІНЦІ XX- ПОЧАТКУ XXI ст. Кер. Новиков І.М.

Перевєрзєва Ю. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ КИЇВСЬКОГО ХРИТСТИЯНСТВА. Кер. Новіков І.М.

Сіващенко В. ШКІЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК ІСТОРІЇ: ЯКИМ ЙОМУ БУТИ. Кер. Димов К.С.

Маркова О. ЕМІГРАЦІЯ НОГАЙЦІВ ДО ТУРЕЧЧИНИ. Кер. Димов К.С.

Штенгелова М. «ДУМКИ БОЖЕВІЛЬНОГО» (СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ П.Г. ГРИГОРЕНКА) Кер. Димов К.С

Власов О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ. Кер. Димов К.С.

Власов О. ПРАВО УЧНІВ НА ВІДПОЧИНОК. Кер. Димов К.СК.С..

Непийвода О. ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ. Кер. Димов К.С.

СЕКЦІЯ СОЦІОЛОГІЇ: