ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

 

Изх. №  КЛ-11-338

ДО

Г-Н В.А. ВИШНЕВЕЦКИЙ

ДИРЕКТОР НА УКРАИНСКО - БЪЛГАРСКИ МНОГОПРОФИЛЕН ЛИЦЕЙ І-ІII СТЕПЕН ГР. ПРИМОРСК

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВИШНЕВЕЦКИЙ,

 

Посолството на Република България в Украйна, във връзка с молба от името на
Украинско - българския многопрофилен лицей в гр. Приморск, на който Вие сте директор
потвърждава следната информация.

 

Украинско - българският многопрофилен лицей І-ІII степен в гр. Приморск осъществява и подпомага провеждането на организирана образователна дейност и спомага за разпространяване на българския език, история и култура сред населението от български произход в гр. Приморск, Запорожка област.

 

Вашето учебно заведение е едно от авторитетните образователни средища в Приморск, което предоставя помещение, квалифицирани преподаватели и литература за образователна дейност на лицея.

 

Присъствието на преподавател командирован от България, който активно  съдейства за образователна дейност, представлява допълнителен фактор за повишаване на популярността и авторитета на Украинско - българския многопрофилен лицей, като средище за изучаване на езика и историята на България като историческа родина на нашите сънародници от Приазовски район.

 

В едно от най-авторитетните изложения в Украйна – „Съвременни учебни заведения – 2014”, състояла се в Киев през м. февруари, с участието на 995 училища, колежи, техникуми, университети и други учебни заведения, Вашия лицей е получил златен медал.

 

Имайки предвид дейността на Украинско - бъгарския многопрофилен лицей в гр. Приморск, както и съгласно представените ни документи, и материали, удостоверяваме че същите осъществяват и подпомагат осъществяването на организирана образователна дейност за популяризиране на българския език, история, култура и традиции сред населението от български произход в г. Приморск и в района като част от Запорожка област, Украйна.

 

Настоящото се издава за да послужи пред Министерството на образованието младежта и науката на Република България за кандидатстване с проекти по Националната програма „Роден език и култура зад граница".

 

Киев, 22 май 2014 г.